Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
Läs mer om Cookies

Hur fungerar det?

1
Steg 1
Starta En förening
2
Steg 2
Lägg till En utövare
3
Steg 3
Skapa Ett arbetspass

Det är lättare än du tror. Nedan går vi genom steg för steg så du känner dig trygg med hur allting fungerar

Starta En förening

En förening i lagschema kan vara ett fotbollslag, en skolklass eller en konsert. Det kan också vara en hel idrottsförening, en hel skola eller en hel musikfestival.

Beroende på ditt uppdrag, skapar du den typ som passar ditt behov. Oavsett vilken typ du använder, så samlas din arbetskraft på ett och samma ställe så att du enkelt kan planera och mobilsera resurser till de arbetsuppgifter som ditt uppdrag kräver.

En förening är alltså en yta för dina utövare och dina arbetspass med stöd för bla. automatisk tilldelning av arbetspass till utövarna i tur och ordning.

Illustration

Lägg till En utövare

En utövare kan vara en spelare, elev eller scenarbetare. Varje utövare har en eller flera kontaktpersoner, som också är de fysiska personerna som loggar in mot lagschema. I exempelvis ett fotbollslag, är det vanligtvis målsman som är kontaktpersonen. Medan för en musikfestival är det mer sanmnolikt att utövaren och kontaktpersonen är samma individ.

En utövare kan agera administratör för föreningen. Det innebär att utövaren har rättigheter att skapa och hantera både andra utövare och arbetspass åt föreningen. Därtill kan administratören 'tagga' en utövare för att skapa sub-grupper inom föreningen. Exempelvis kan föreningen tagga alla utövare med körkort för att kunna rikta utskick bara till dessa. I stora föreningar som samlar spelare från flera lag, kan det vara smidigt att tagga utövaren enligt lagtillhörighet, ex: P12, F10 etc.

En utövare kan även agera 'kassör' och/eller 'lagförälder'. Detta innebär att utövaren får speciella rättigheter inom föreningen. Tex: är kassören den enda i föreningen som kan läsa ut en utövares bankkontonummer, medan en lagledare är befriad från den automatiska tilldelningen av arbetspass.

Illustration

Skapa Ett arbetspass

Ett arbetspass utgör en tid, plats och ett antal resurser. För idrottsföreningar är det ofta återkommande sysslor som; ansvara för fikat på alla hemmamatcher? Men det kan också vara enstaka arbetsuppgifter som föreningen har att genomföra för att få in extrapengar.

Oavsett lägger administratören upp dessa arbetspass, och om behövligt, tagga dessa mot en specifik sub-grupp inom föreningen, som sedan utövarna kan boka sig på. Arbetspassen skapas med ett datum och klockslag, ex: 12 december mellan 10:00-12:00, samt hur många resurser som behövs för att bemanna arbetspasset.

Skulle ingen frivilligt boka sig på arbetspassen, kan lagschema automatiskt dela ut arbetspassen i tur och ordning till utövarna. Varje utövare ingår i ett rating-system som räknas ut av lagschema. Ägaren för resp. förening väljer hur beräkningen ska ske, ex: per antal genomförda arbetspass, eller antal arbetade timmar om föreningen anser att vissa arbetspass är mer värda än andra.

Illustration

Redo att spara tid för er?

Illustration
Kontakta oss