Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
Läs mer om Cookies

Allt du behöver kunna för att sköta lagschema!

Vi har samlat alla funktioner som finns i lagschema i små videoklipp. Ta en titt på vad som finns att göra och hur man gör detta i lagschema. Lycka till!

Kom igång - Med Inbjudan!

Filmen visar ett helt flöde med inbjudan, registrering av en förening, hur ägaren kan importera utövare, skapa arbetspass samt boka och tilldela arbetspass. Filmen visar också hur man ändrar föreningens grunddata, samt inställningar mm.

Kom igång
Kom igång - Utan inbjudan!

Filmen visar ett helt flöde med registrering av en förening, hur ägaren kan importera utövare, skapa arbetspass samt boka och tilldela arbetspass. Filmen visar också hur man ändrar föreningens grunddata, samt inställningar mm.

Kom igång
Registrera en förening

Filmen visar hur du registrerar en förening med 30 DAGARS kampanjkod

Registrera förening
Uppdatera föreningens grunddata

Filmen visar hur föreningens ägare uppdaterar föreningens grunddata. OBS! endast ägaren kan uppdatera grunddata!

Uppdatera förening
Uppdatera föreningens inställningar

Filmen visar hur föreningens ägare eller administratör ändrar olika inställningar som styr arbetspass, utövare mm.

Uppdatera förening
Byt ägare till förening

Filmen visar hur föreningens ägare byter e-post/konto till ett nytt ägarkonto (en annan e-post).

Byt ägare
Lägg till en administratör

Filmen visar hur föreningens ägare skapar en administratör, som kan hjälpa till att hantera föreningens utövare och arbetspass.

Lägg till administratör
Skapa en lagförälder

Filmen visar hur föreningens administratör skapar en 'lagförälder' som är befridad från automatiskt tilldelade arbetspass.

Skapa lagledare
Lägg till en utövare

Filmen visar hur en administratör lägger till en utövare som fungerar som en resurs för föreningen och som kan boka sig på arbetspass.

Lägg till utövare
Importera utövare från excel

Filmen visar hur en administratör importerar flera utövare och dess kontaktpersoner från excel.

Importera utövare
Lägg till och hantera taggar

Filmen visar hur föreningens administratör skapar en tagg, applicerar den på en utövare och skapar ett arbetspass riktat mot taggen.

Lägg till administratör
Skapa ett arbetspass

Filmen visar hur föreningens administratör skapar ett arbetspass.

Lägg till administratör
Kopiera ett arbetspass

Filmen visar hur föreningens administratör kopierar ett arbetspass. Denna funktion är smidig då man ska lägga upp flera liknande arbetspass.

Kopiera ett arbetspass
Exportera utövare

Filmen visar hur föreningens administratör exporterar alla utövarna till excel.

Exportera utövare
Exportera statisitk

Filmen visar hur föreningens administratör exporterar utövarnas arbetsstatistik till excel.

Exportera statisitk
Registrering via föreningskod

Filmen visar hur föreningens administratör skickar ut en länk där utövarna själva kan registrera sig.

Registrering via föreningskod
Uppdatera ett arbetspass

Filmen visar hur föreningens administratör uppdaterar ett arbetspass. OBS! även genomförda arbetspass går att uppdatera.

Uppdatera ett arbetspass
Boka ett arbetspass

Filmen visar hur en utövare bokar ett arbetspass.

Boka ett arbetspass
Ladda ner kvitto

Filmen visar hur föreningens ägare (endast ägare) laddar ner kvitto på köp av lagschema abonnemang!

Ladda ner kvitto
Mejla kvitto

Filmen visar hur föreningens ägare (endast ägare) mejlar kvitto på köp av lagschema abonnemang!

Mejla kvitto
Administratör tilldelar arbetspass

Filmen visar hur föreningens administratör tilldelar ett arbetspass manuellt!

Administratör tilldelar arbetspass
Systemet tilldelar arbetspass

Filmen visar hur föreningens administratör ber systemet tilldela arbetspasset i tur och ordning!

Systemet tilldelar arbetspass
Kontakta oss